ExactEase dostarcza dla klientów w Polsce oprogramowanie do syntezy mowy – Text-to-Speech (TTS) firmy CereProc w dedykowanej, ulepszonej wersji – zgodnej z koncepcją Głosu Marki (ang. Voice Branding). Koncepcja Głos Marki polega na umiejętnym połączeniu używania nagrań studyjnych dostarczanych przez profesjonalną lektorkę lub lektora z używaniem dedykowanej technologii Text-to-Speech (TTS) – mówiącej tym samym głosem. Specjalna wersja oprogramowania TTS jest wykonywana w ramach projektu realizowanego we współpracy z klientem i z wybranym przez klienta lektorem.

Oferowana technologia Text-to-Speech jest uniwersalna i ma otwarte interfejsy. Dostępne są wersje na wszystkie popularne platformy systemowe (serwerowe, wbudowane i desktopowe) – dla potrzeb różnych mówiących rozwiązań. Dzięki temu wszystkie punkty styku z użytkownikami (automatyczne interfejsy głosowe, rozwiązania telefoniczne, e-learing’owe, multimedia, web i reklamy) mogą zawierać ten sam głos.

cplogo

Dobrą praktyką jest umiejętne łączenie własnej wersji TTS z naturalnymi nagraniami studyjnymi. Dłuższe treści i treści, które musza zwierać prawdziwe emocje nagrywane są w studiu. Specjalny TTS odpowiada za komunikaty i treści informacyjne przekazywane automatyczne w interfejsach głosowych. Użytkownicy nie zdają sobie sprawy jak duży jest poziom automatyzacji. Zazwyczaj nie kojarzą tej praktyki z używaniem “syntezatora mowy”.

Głos Marki jest nie tylko następstwem dbałości o spójny wizerunek, czy o większe zaufanie. Jest przede wszystkim następstwem faktu, że dużym firmom nie wypada używać popularnych syntezatorów mowy w celu automatyzacji swoich usług. Głosy popularnych syntezatorów mowy kojarzą się obecnie użytkownikom z nieprofesjonalnymi zastosowaniami, takimi jak amatorskie podkasty do tysięcy filmików w serwisie YouTube lub (w najlepszym wypadku) z komunikatami na dworcach. Dedykowane głosy TTS nie przywodzą takich skojarzeń i mają podwyższoną jakość.

gossip

Podwyższona jakość dedykowanego oprogramowania TTS wynika z kilku faktów. Pierwszym, dość oczywistym jest użycie głosu profesjonalisty (często aktorki lub aktora), którego charakterystyka głosu wyróżnia naszą firmę. Drugim aspektem mającym wpływ na jakość jest dostosowane oprogramowania do tzw. rozszerzonej domeny językowej klienta. Oznacza to, że w projekcie kładziony jest nacisk na poprawną wymowę: nazw własnych, nazw produktów, sloganów marketingowych i fraz, które są ważne dla Państwa firmy i branży. Technologia TTS CereProc, zapewnia gładkość generowanej mowy. ExactEase i CereProc łączą w każdym projekcie najlepsze praktyki dotyczące wytwarzania TTS dla języka polskiego. Dotyczy to każdego etapu projektu – od nagrań studyjnych dla potrzeb dedykowanego TTS, aż po szkolenie i wsparcie.

Multiethnic group of young people men and women listening eavesdropping

Początkowo tworzenie własnych dedykowanych głosów TTS było praktyką stosowaną raczej wyłącznie przez gigantów IT, w ramach dużych wewnętrznych przedsięwzięć. Obecnie dedykowany głos TTS jest krótkim, przystępnym, powtarzalnym projektem. Praktyką zamawiania własnego głosu TTS kierują się obecnie banki, ubezpieczyciele, operatorzy komórkowi i inne firmy, w których automatyczne interfejsy głosowe są metodą komunikacji z użytkownikami.

Warto wiedzieć, że w przypadku dużych firm (zwykle zamawiających licencję dla wielu użytkowników) koszt dedykowanego oprogramowanie wcale nie jest większy od ceny tego oprogramowania z odpowiednio dużą licencją w wersji standardowej. Oferta ExactEase jest ekonomicznie zoptymalizowania pod kątem dużych firm. Koszt projektu może zawierać cenę licencji o nielimitowanej wydajności na wiele automatycznych rozwiązań oraz licencji na komputery pracowników służące do ręcznego generowania nagrań. Oferowane oprogramowanie daje ogromne możliwości automatyzacji. Obecnie możliwości mniejszych instytucji są takie same jak możliwości gigantów IT. Koszty są mniejsze o rzędy wielkości.

happy woman listening gossip

Własny głos w automatycznych interfejsach stał się popularny. W celu ułatwienia jego implementacji ExactEase współpracuje z większością integratorów i dostawców rozwiązań używających oprogramowania Text-to-Speech jako modułu mówiących rozwiązań. Instalacja dedykowanego TTS nie różni się pod względem technicznym od instalacji standardowych wersji. Jest oparta na takich samych znanych, standardowych interfejsach. Dzięki temu dostawcy mówiących rozwiązań bez dodatkowego wysiłku są pod względem technicznym gotowi zapewnić kompatybilność swoich rozwiązań z Państwa uniwersalnym Głosem Marki.

Zachęcamy do kontaktu firmy zainteresowane poznaniem zarówno dedykowanej jak i standardowej wersji oprogramowania CereProc Text-to-Speech. ExactEase dzieli się najlepszymi praktykami rynkowymi dotyczącymi używania syntezy mowy. Wyjaśniamy czego należy wymagać od technologii Text-to-Speech i od dostawców mówiących rozwiązań.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s